Match Centre

Gateshead RFC 1st XV
Seaham RFC

Seaham RFC

5
Ryton RFC

Ryton RFC

36
Counties 2 Durham & Northumberland Saturday 17 September @ 15:00 Seaham Park Sports Club (Seaham RFC)

Seaham RFC 5 - 36 Ryton RFC

  • Saturday 17 September 2022 @ 15:00
  • Counties 2 Durham & Northumberland 
  • Seaham Park Sports Club (Seaham RFC)
6
Played
4
Won
2
Drawn
0
Lost

Previous meetings

04 Sep 21 15:00 D&N2 Gateshead RFC v Seaham RFC 32 - 10
23 Apr 22 15:00 D&N2 Seaham RFC v Gateshead RFC
26 Nov 22 14:15 Counties 2 Durham & Northumberland Gateshead RFC v Seaham RFC 22 - 12
04 Mar 23 15:00 Counties 2 Durham & Northumberland Seaham RFC v Gateshead RFC 10 - 30
02 Dec 23 14:00 Counties 2 Durham & Northumberland Seaham RFC v Gateshead RFC 12 - 66
23 Mar 24 15:00 Counties 2 Durham & Northumberland Gateshead RFC v Seaham RFC