Match Centre

Gateshead RFC 1st XV
Seaham RFC

Seaham RFC

Gateshead RFC

Counties 2 Durham & Northumberland Saturday 2 December @ 14:00 Seaham Park Sports Club (Seaham RFC)

Seaham RFC v Gateshead RFC

  • Saturday 2 December 2023 @ 14:00
  • Counties 2 Durham & Northumberland 
  • Seaham Park Sports Club (Seaham RFC)
4
Played
3
Won
1
Drawn
0
Lost

Previous meetings

04 Sep 21 15:00 D&N2 Gateshead RFC v Seaham RFC 32 - 10
23 Apr 22 15:00 D&N2 Seaham RFC v Gateshead RFC
26 Nov 22 14:15 Counties 2 Durham & Northumberland Gateshead RFC v Seaham RFC 22 - 12
04 Mar 23 15:00 Counties 2 Durham & Northumberland Seaham RFC v Gateshead RFC 10 - 30